... els peus desafiaven els ardits
d'una música de subtils designis
Jules Romains, París 1972


Fotos cedides per Jordi Urioz